Tiurtoppen Hytter - Som å komme hjem

Vi er veldig godt fornøyd (og litt stolte) med resultatet av vårt hytteprosjekt. Ved å kombinere flere eksisterende løsninger, våre ideer og gode innspill underveis fra Tiurtoppen har vi fått en hytte som fungerer optimalt i forhold til våre behov. Vi må også skryte av håndverket som er utført. Her er det håndverkere som leverer høy kvalitet! Vi kan trygt anbefale Tiurtoppen til andre med hytteplaner!»

 

Hilsen

Anders Redigh Karlsen og Lena Drønnesund

..... Vi fikk nødvendig og god hjelp til å velge riktig hyttemodell og plassering av hytta på tomta. Endringer ut i fra ønsker ble fulgt opp umiddelbart med nye tegninger, slik at vi hele tiden hadde riktig bilde av hytta. .... Byggestart, byggetid og overleveringsdato ble fulgt helt i tråd med kontrakten med god informasjon underveis. ...... I siste del av utformingen fikk vi veldig god hjelp i valg av materiale, farger og innredning. ...........Snekkerlaget var en veldig hyggelig og stolt gjeng som mer enn gjerne viste oss utviklingen av hytta. Vi er imponert over den håndverksmessige utformingen som bærer preg av høy kvalitet.

Vi er veldig glad for valget av Tiurtoppen hvor vi har fått anledning til å utvikle vår egen hytte!

Hilsen

Per Bergerud og Åse Berit Stræte, Oslo

Se flere referanser...