Tiurtoppen Hytter - Som å komme hjem

 

Kvalitetskrav

For våre kunder er kun det beste godt nok. Derfor firer vi aldri på kvaliteten.

Vi har vi lang erfaring innen bygging av kvalitetshytter og setter vår ære i å levere hytter med de beste byggetekniske løsninger, materialer og håndverkstradisjoner. Hver hytte er for oss en del av vår egen «sjel» og vi stiller samme krav til kvalitet og «finish» som om den skulle vært «vår egen». Derfor er det minst like viktig at vi blir fornøyd som at du blir det.

Vi benytter kun materialer med dokumentert kvalitet og «sparer» ikke på dimensjonene. Kombinert med et gjennomarbeidet prosjektstyringssystem, byggefaglig kompetent fagledelse, våre egne dyktige håndverkere og solid nettverk av utvalgte samarbeidspartnere og leverandører - som kjenner våre hytter og kvalitetskrav - tilbyr vi deg kun det beste ‒ helt ned til minste detalj. Hytta skal være et sted borte fra hverdagens bekymringer.

Prosjektering av hyttene utføres av et dyktig team bygningsingeniører og kravene i TEK17 ivaretas gjennom de beregninger som utføres i prosjektering samt etterfølgende tetthetstester.

- Derfor gir vi deg trygghet om at hytta tilfredsstiller alle byggetekniske krav og forskrifter.

 

Bindingsverkshytter:

Vårt hovedprodukt er bindingsverkshytter. Bindingsverkhytter er isolerte vegger kledd med stående eller liggende panel. Det kan velges mellom flere typer paneler – både utvendig og innvendig. Bindingsverkhyttene har den fordel at de gir de største muligheter til effektive planløsninger og stor fleksibilitet med hensyn til utforming, spesialløsninger, innredninger, materialbruk, stil  m.v. Bindingsverkhyttene gir også store muligheter til å gi hyttene forskjellige «uttrykk» (moderne, minimalistisk, rustikk, tradisjonell, m.m.).

Hyttene bygges på «stedet» av løsvirke – noe  som gir den beste fleksibilitet og tilpasningsmulighet. Standard på alle våre bindingsverkhytter
er «stavlaftdekor» av kraftige materialer, solide stolper i terrasserekkverk og overbygd inngangsparti, omramminger rundt vinduer og ekstra bred gesims – påkostede detaljer som hever hyttas eksklusive og solide utseende.

 

Basisleveranse

Vi har satt sammen en basis av materialer som et utgangspunkt for materialleveransen til hytta. Dette er et grunnlag som gir beste trygghet for kvaliteten. Vi tilbyr imidlertid et bredt utvalg av andre typer materialer og overflater for å imøtekomme individuelle ønsker, stil og økonomiske rammer. Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi kontinuerlig med utvikling og fornyelse av de utvalg vi kan tilby som tilfredsstiller kravene til kvalitet, trender og kundenes ønsker. Det er både spennende og motiverende og utarbeide nye løsninger, sammensetninger og design – særlig i en kreativ prosess sammen med deg som kunde! I forkant av oppstart på byggeprosjektet gjennomfører vi et kreativt teammøte med deg som kunde hvor leveransene gjennomgås, materialprøver og farger prøves og  settes sammen i tablåer, idéer utveksles og løsninger diskuteres.  Denne prosessen er en viktig del av planleggingen for å sikre en hytte med personlig preg og trygghet for de "riktige prioriteringer" av alle valgmuligheter.  

.....Tiurtoppen er en liten, effektiv og oversiktlig organisasjon. Vi visste hele tiden hvem som hadde aktuell rolle i samarbeidet med oss. Vi fikk raske tilbakemeldinger på det vi ville ha svar på. .....Byggeprosess var svært rask selv om det var vinter i Storlidalen. Gode tilbakemeldinger fra en byggeleder som hele tiden var positiv og lett å samarbeide med og god kvalitet på snekkerlagets arbeid.

Vi gleder oss nå til å bruke hytta i helger og ferier.

Takk for godt samarbeid. Vi anbefaler gjerne Tiurtoppen til andre som ønsker hytte.

Vennlig hilsen

Turid Iversen og Kjell Lyse

Molde 22.04.15

 

 

Se flere referanser...